dimecres, 30 de març de 2011

Manifest per la Solidaritat

MANIFEST   PER  LA  SOLIDARITAT  EN  TEMPS  DE  CRISI

Les entitats i persones que signem aquest document volem manifestar que en època de crisi com la que estem patint, és quan es fa més necessari reforçar les polítiques que ajudin a  la cohesió social atenent les necessitats bàsiques de les persones, tals com l’alimentació, la sanitat, l’educació, l’habitatge, el treball, l’atenció a la gent gran. Sense oblidar que aquestes polítiques i recursos són quasi inexistents en els països empobrits.

Rebutgem les actituds que fomenten la intolerància i la xenofòbia, que criminalitzen els col·lectius més febles: els immigrants, els pobres, com si aquests fossin els culpables de la crisi. No podem ignorar la corresponsabilitat històrica i encara actual de les societats i països del Nord en la generació de pobresa en els pobles del Sud.

Entenem que en la lluita contra la pobresa i la injustícia, no es pot oblidar el compromís adquirit a les Nacions Unides l’any 1980 per la comunitat internacional de destinar una petita part dels nostres recursos, com a mínim el 0,7%,  a l’ajuda al desenvolupament, compromís aquest que incompleixen molts països, inclòs el nostre.

Al Penedès hi ha ajuntaments que compleixen bé aquest compromís però d’altres no, i a vegades es fa el discurs de contraposar les necessitats de la gent que viu aquí, amb la gent que viu als països de l’anomenat Tercer Món. Pensem que aquest és un discurs erroni,  ja que l’administració disposa del  99,3%  dels recursos propis per destinar-los a les polítiques que cregui oportunes i més necessàries en el seu territori.

En conseqüència, demanem als partits i candidatures per a les properes eleccions un compromís clar en els seus programes electorals que continguin els següents punts i que després, en coherència, els compleixin:

· Prioritzar les polítiques que promoguin la cohessió social de les persones i dels col·lectius que viuen al municipi.

· Destinar com a mínim el 0,7% dels ingressos propis a projectes de solidaritat i de desenvolupament econòmic i humà en els països empobrits.

· Mantenir per part de les administracions l´ajuda a les associacions de solidaritat en la seva tasca diària, a nivell logístic i pràctic.

· Rebutjar les actituds que fomenten la intolerància i la xenofòbia.


Signem:

EqualMón
EntrePobles
Suport Tibet
Grup Tercer Món
ACAPS Wilaia Alt Penedès
La Llum del Nord
Alkantara


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada