divendres, 28 de març del 2014

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ANUAL

EqualMón convoca assemblea de socis el 4 d'abril

Els socis d’EqualMón estan convocats el divendres 4 d’abril a l’Assemblea anual de l’entitat per tal de dictaminar sobre els comptes i la gestió realitzada del 2013 i per decidir sobre la línia a desenvolupar aquest 2014 i sobre els projectes previstos. Els socis també hauran de designar nous integrants de la Junta, entre d’altres la Presidència, ja que África Hernández ha anunciat la decisió de no continuar.

         L’ordre del dia de l’Assemblea inclourà la preceptiva presentació del balanç i la situació econòmica d’aquest últim any, així com el pressupost per a l’exercici 2014. També hi figurarà la memòria d’activitats dels últims dotze mesos i el pla de treball per a l’any. L’Assemblea també haurà de debatre i acordar, si s’escau, la petició d’adhesió a la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament (FCONGD).


Assemblea Ordinària d'EqualMón
Divendres, 4 d'abril de 2014
18:30h (primera convocatòria)
l'Escorxador
C/ Escorxador, 19-21
Vilafranca del Penedès

dissabte, 15 de març del 2014

Conferència "Néixer dona"

'Néixer dona', conferència de Salwa El Gharbi a l'Escorxador 
L'advocada Salwa l’Aouaji El Gharbi, experta en temes de diversitat i immigració, parlarà sobre Néixer dona dijous 20 de març a les 19 hores a l'Escorxador de Vilafranca, en un acte organitzat per l'ONGD EqualMón. La conferenciant donarà el seu punt de vista sobre la condició de la dona segons el lloc de naixement i la capacitat econòmica a partir de la seva experiència professional.
La conferència de Salwa l’Aouaji El Gharbi s'emmarca en el conjunt d'actes commemoratius del Dia Internacional de la Dona que se celebren a la comarca. La conferenciant farà un retrat dels trets que caracteritzen l'espai que ocupen les dones en diversos àmbits socials i espais geogràfics en uns moments que la crisi social i econòmica actual torna a accentuar contrastos.

Conferència 'Néixer dona'
A càrrec de Salwa El Gharbi
Dijous, 20 de març de 2014
A les 19 hores
L'Escorxador
C/ Escorxador, 14
Vilafranca del Penedès.