dimarts, 27 de juliol del 2010

Projectes pel curs 2010-2011

Aquests són els dos projectes, resumits, que estem presentant als Ajuntaments del Penedès per si els volen donar suport, pel curs 2010-2011.


PROJECTE DE COOPERACCIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

“Impulsar una política educativa basada en els drets humans, drets dels infants i equitat de gènere en 10 escoles rurals de la província d’Al Hoceima”

Aquest projecte de cooperació al desenvolupament vol incidir en un punt clau per al progrés social i l’evolució de les mentalitats a la zona del Rif, al Nord del Marroc, centrant la seva acció educativa prioritària en els nens i nenes (la societat del futur), però implicant alhora a la comunitat educativa (educadors, responsables de les escoles, estudiants de magisteri, pares i mares, i els propis nenes i nenes) i també sensibilitzant les institucions i les organitzacions socials del territori.
El contingut educatiu del projecte, que es realitzarà en 10 escoles rurals de la província d’Al Hoceima i que es desenvoluparà amb tècniques participatives i amb material pedagògic elaborat específicament, es basa en els següents punts:
 •  Convenció Internacional sobre els Drets del Nen
 •  Declaració Universal sobre els Drets Humans
 •  Igualtat entre els éssers humans
 •  Causes i superació de la violència
 •  Equitat de gènere
 •  Participació i ciutadania

El nucli dur del projecte es fonamenta en el desenvolupament de les accions breument descrites al Marroc, les quals al mateix temps es veuen complementades per l’intercanvi d’experiències sobre educació per a la ciutadania a les regions d’Al Hoceima i el Penedès, dins de l’objectiu de fomentar el mutu coneixement i la col·laboració entre les dues ribes de la Mediterrània.


PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ 

“Marroc, el veí desconegut: coneixement del Marroc i sensibilització per donar suport als canvis, de progrés social, que s’hi estan produint”

L’objectiu d’aquest projecte de sensibilització és l’elaboració d’una exposició itinerant, que tot combinant elements gràfics i explicatius, permeti augmentar el coneixement del Marroc, i més concretament de la zona del Rif, per una banda; i, reforçar la col·laboració de la nostra societat amb els sectors més actius i progressistes del Nord del Marroc, per l’altra. Sectors amb els quals els equips que constitueixen EqualMón hi continuen col·laborant després de 6 anys, posant especial èmfasi en la vinculació de la nostra entitat amb AFFA (Forum de Femmes au Rif), a Al Hoceima.
Sota el títol “Marroc, el veí desconegut”, es vol estimular la comprensió intuïtiva i reflexiva que el Marroc està aquí mateix, que el seu destí ens afecta, que la seva gent no és tan diferent a nosaltres i que pot arribar a ser-nos més propera si ajudem els sectors més avançats i progressistes de la seva societat i si cerquem noves vies de col·laboració amb ells, consolidant al mateix temps les que ja existeixen.

dijous, 8 de juliol del 2010

Difusió de la Trobada a TV Penedès

Reportatge de RTV Vilafranca per Penedès Televisió, de la Trobada Solidària d'EqualMón del divendres 2 de Juliol.

dilluns, 5 de juliol del 2010

Trobada Solidària (2 de juliol)
Divendres, 2 de juliol de 2010

Avui s’ha celebrat la Trobada Solidària 2010 de la nostra ONG EqualMón, per donar a conèixer les activitats portades a terme durant aquests mesos del 2010, des de la constitució oficial d’EqualMón, així com per explicar els projectes de futur, a més de compartir un sopar a la fresca amb socis i amics, en el marc de l’Escorxador de Vilafranca del Penedès.

Els actes han començat amb un vídeo que fa un repàs dels viatges fets al Marroc, per part de membres d’EqualMón, país al que hem estat dedicant la majoria dels projectes de cooperació en els últims anys, per conèixer el país i la seva gent i especialment amb les dones d’AFFA, Forum de Femmes au Rif, contrapart que desenvolupa els projectes a la zona d’ Al-Hoceima, i altres entitats que a rel del projecte Al Hoceima – Penedès, tu també, de l’any 2009, hem anat coneixent i incorporant als nostres projectes de futur.

Posteriorment en Jordi Junyent, president de l’entitat, ha obert la trobada parlant als socis de l’ideari d’EqualMón, basat en la justícia social i amb el compromís de la participació de tots els socis en la presa de decisions de l’entitat, fent un repàs d’on neix EqualMón i dels projectes de futur, animant als socis a compartir futures estades solidàries a Al-Hoceima i a la incorporació de noves persones a la nostra entitat.

A continuació s’ha fet una explicació dels dos primers projectes dissenyats per la nostra entitat, i presentats el passat 30 de juny a la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Vilafranca  pel 2010, treballats per l’equip d’EqualMón, especialment pel grup de projectes, encapçalats per en Josep Giménez.

Un dels projectes, explicat per la Mónica Serlavós, és de sensibilització, consistent en una Exposició fotogràfica amb textos, que portarà per títol “Marroc, el veí desconegut”. El projecte consisteix en el disseny –conceptual i gràfic- i en la realització dels elements materials d’una exposició per donar a conèixer el Marroc, amb atenció especial a la regió del Rif.  Aquesta exposició anirà destinada a accions de sensibilització a Vilafranca i comarca, preferentment per reforçar el coneixement i la col·laboració de la nostra societat amb els sectors més actius i progressistes del Nord del Marroc.


L’altre projecte, presentat als socis per l’Àfrica Hernández, s’anomena “ Impulsar una política educativa basada en els drets humans, drets dels infants i equitat de gènere en 10 escoles rurals de la província d’Al Hoceima”.
Aquest projecte vol incidir en un punt clau per al progrés social i l’evolució de les mentalitats en la zona del Rif, al Nord del Marroc, centrant la seva acció educativa prioritària en els nens i nenes (la societat del futur), però implicant  alhora la comunitat educativa (educadors, responsables de les escoles, estudiants de magisteri, pares i mares, i els propis nens i nenes) i també sensibilitzant les institucions i les organitzacions socials del territori.
El contingut educatiu del projecte –a realitzar en 10 escoles rurals de la província d’Al Hoceima, i que es desenvolupa amb tècniques participatives i amb material pedagògic elaborat- es centra en els següents punts:
 • Convenció Internacional sobre els Drets del Nen
 • Declaració Universal sobre els Drets Humans
 • Igualtat entre els éssers humans
 • Causes i superació de la violència
 • Equitat de Gènere
 • Participació i ciutadania

A continuació, la sòcia d’EqualMón i responsable fins 2008 de cooperació de la Diputació de Barcelona, L’Anna Gual, ha fet una xerrada sobre l’evolució i tendències de la cooperació internacional a Catalunya.
Ha  destacat els principals eixos d’evolució del sector de la cooperació en els últims anys, a partir d’un escenari global (social, econòmic, polític, cultural) també canviant:
-          Canvis en la concepció de la cooperació que ha anat passant de “ l’ajuda” molt assistencialista i paternalista dels inicis, cap a una co-operació o treball compartit, acompanyant processos, intercanviant experiències.. en una relació de més igualtat i reciprocitat .
-          Nova manera d’entendre el desenvolupament (importància del concepte de desenvolupament humà). Creixent reconeixement de l’àmbit local i especialment de la necessitat de consolidar la governança democràtica (relacions entre governs locals, ciutadania, agents socials) per fer possible el desenvolupament local i garantir la cohesió i l’equitat.
-          Creixement del paper dels ajuntaments com a finançadors i també com a agents executors de la cooperació entesa progressivament com una política pública municipal que ha de mantenir però també revisar els mecanismes de participació del mon associatiu.
-          Canvis jurídics i institucionals: Lleis de cooperació, agències nacionals,... forcen a situar els diferents actors uns en relació als altres.
-          Canvis en els actors de la cooperació tant en el Nord com en el Sud, siguin finançador, executors o beneficiaris:  nous actors molt diversos i sobretot nova forma de relació entre ells. S’avança cap a una relació de “partenariat” on tots han d’aportar i rebre. Els rols de “finançador/beneficiari es dilueixen, i augmenta la necessitat que tots defineixin molt clarament el seu rol específic per poder trobar la complementarietat en les accions conjuntes.
-          Canvis progressius en els instruments: més control sobre el diner públic, i diversificació dels mecanismes (subvencions, licitacions, contractes programa..). Introducció de les noves tecnologies i sobretot del treball en xarxa. La nova manera de treballar exigeix molt més rigor en la planificació, l’execució i el seguiment de les intervencions: visió més estratègica, intervencions a mig i llarg termini,  avaluació continuada...
Ha insistit en destacar com en aquest context, tots els actors es veuen forçats a “especialitzar-se”, definir el seu “valor afegit”, allò que cadascú sap i pot aportar, formar-se i situar el seu espai possible en l’escenari general.
Així mateix, ha considerat que les ONG, especialment les locals, i els ajuntaments encara han d’evolucionar més incrementant el seu esforç de formació, reflexió, planificació. Estan obligats a entendre’s, buscant la manera de complementar-se acceptant que tenen capacitats, rols i responsabilitats diferents però que actuen en un mateix espai social i comparteixen la preocupació per un desenvolupament amb equitat d’aquest espai.

Els actes han finalitzat amb el tradicional sopar a la fresca, al pati de l’Escorxador, per tots els assistents.