divendres, 28 de març de 2014

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ANUAL

EqualMón convoca assemblea de socis el 4 d'abril

Els socis d’EqualMón estan convocats el divendres 4 d’abril a l’Assemblea anual de l’entitat per tal de dictaminar sobre els comptes i la gestió realitzada del 2013 i per decidir sobre la línia a desenvolupar aquest 2014 i sobre els projectes previstos. Els socis també hauran de designar nous integrants de la Junta, entre d’altres la Presidència, ja que África Hernández ha anunciat la decisió de no continuar.

         L’ordre del dia de l’Assemblea inclourà la preceptiva presentació del balanç i la situació econòmica d’aquest últim any, així com el pressupost per a l’exercici 2014. També hi figurarà la memòria d’activitats dels últims dotze mesos i el pla de treball per a l’any. L’Assemblea també haurà de debatre i acordar, si s’escau, la petició d’adhesió a la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament (FCONGD).


Assemblea Ordinària d'EqualMón
Divendres, 4 d'abril de 2014
18:30h (primera convocatòria)
l'Escorxador
C/ Escorxador, 19-21
Vilafranca del Penedès

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada